HOE DOEN WE DIT?

Door het aanbieden van een volledige opleiding met alle aspecten omtrent het ondernemerschap in de foodsector geïntegreerd. Het curriculum bestaat uit zaken als: ondernemerschap, marketing, presentatie, communicatie, verschillende vormen van catering en er wordt veel aandacht besteedt aan voedselveiligheid. De moeders krijgen de kans om het HACCP-certificaat te behalen. Ook zijn er keuzemodules die in afstemming met de groep worden onderwezen over bijvoorbeeld het runnen van een foodtruck of het ontwikkelen en verkopen van eigen producten.

Naast de overdracht van informatie staat de ontwikkeling naar ondernemerschap altijd centraal, de groei in mindset naar een creatieve en vindingrijke ondernemer is de rode draad door alle modules. 

Er wordt van de vrouwen gevraagd om kritisch naar hun dromen en plannen te kijken, door huiswerkopdrachten op te geven. Elevator pitches, brainstormen over bedrijfsnamen, het schrijven van een ondernemingsplan, het komt allemaal aan bod.

Voor elke deelnemende mama wordt een dossier opgebouwd van haar huiswerk om de voortgang in het vizier te houden. Als eindexamen leggen de moeders een proef af, in de vorm van een cateringopdracht, een kookworkshop of een zelfstandig uitgevoerd verkoopmoment in de foodtruck.

WAT IS HET TOEKOMSTPERSPECTIEF NA DE OPLEIDING?

Na de opleiding worden de moeders actief begeleid in het vinden van opdrachten. Om dit te faciliteren moet de mama ingeschreven staan als ondernemer bij de Kamer van Koophandel.

Tegelijkertijd gaan de moeders serieus bezig met hun eigen onderneming in de foodsector. Hier kunnen zij alles wat in de opleiding aan bod komt in de praktijk gaan uitvoeren en een zelfstandig inkomen genereren.

De nazorg vanuit Stichting Mama’s Power wordt uitgevoerd door Mama’s Koelkast, waar een sterke verbondenheid onder de mama’s wordt gestimuleerd door middel van bijeenkomsten voor bijscholing, netwerken en het opzetten van mooie samenwerkingen onderling. Ook blijft het personeel van Mama’s Koelkast altijd beschikbaar voor hulpvragen en advies.

WIE IS DE DOELGROEP?

Moeders met een afstand tot de arbeidsmarkt en moeders met sociale problematiek. Voor deze groep vrouwen is de weg naar passend werk vaak vol drempels. De verantwoordelijkheid voor gezin en familie in combinatie met hindernissen als een taalbarriere, psychologische problemen en eenzaamheid maakt dat werk vooral flexibel moet zijn. 

Dit is niet altijd haalbaar op de reguliere arbeidsmarkt. Schooltijden en catering zijn vaak wél goed te combineren. Ook maken de stimulerende protocollen omtrent het starten met een onderneming vanuit een uitkering het werken als zelfstandige aantrekkelijk. 

Veel vrouwen in deze doelgroep koken al voor anderen, via vrijwilligersinitiatieven en buurthuizen. De stap naar een onderneming is daardoor, onder begeleiding, een prachtige weg naar de arbeidsmarkt.

WIE GEEFT DE OPLEIDING?

Het werven en selecteren van deelnemers, geven van het onderwijs, begeleiding tijdens de opleiding en de nazorg wordt uitgevoerd door het team van Mama’s Koelkast, waaronder Aaliyah Bochhah (oprichtster). Met gecombineerd 20 jaar aan ervaring in alle facetten van de foodsector en beide meerdere bedrijven op hun naam, is het curriculum een product van al deze kennis en ervaring.

Daarnaast worden de ervaren mama’s van Mama’s Koelkast ingezet, zij hebben het hele proces al doorlopen en zijn nu bloeiende ondernemers geworden. Als ervaringsdeskundige kunnen de ervaren mama’s de deelnemers goed ondersteunen en adviseren tijdens de opleiding.

Ook zijn er derde partijen als opleidingscoördinatoren, experts in specifieke velden en coaches betrokken bij de opleiding. Vanuit mentorgroep Fempreneurhulp worden de deelnemers gekoppeld aan ervaren vrouwelijke ondernemers voor bedrijfstechnische hulpvragen.

OVER DE STICHTING

KvK 81201710
RSIN 861985187

Contactinformatie

info@mamaspowerfoundation.com
06-24318159 (c/o Aaliyah Bochhah)

Tweede Goudsbloemdwarsstraat 6B
1017JZ Amsterdam

HET BESTUUR 

Voorzitter Sara Sweijs
Secretaris Sanne Wurzer
Penningmeester Roy de Weerd

In de statuten zijn de volgende stellingen opgenomen met betrekking tot het beloningsbeleid van Stichting Mama’s Power:

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Download hier het Jaarverslag 2021

Download hier de Resultatenrekening 2021-2022

Download hier de Begroting 2023-2025

Stichting Mama’s Power zal saldo opbouwen uit subsidies, giften en donaties. Er is geen winstoogmerk.

117

KookMama’s

21

Verschillende keukens

63221

Blije en tevreden eters

85

Opgeleide Mama’s

Wil je wat vragen of de foundation steunen?